امور کنسولی

مناطق آزاد

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

 

بر اساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.

- برای افراد مذکور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور می‏نمایند.
اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می‏شود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.
- اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمی‏باشد، باید از نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.
- اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را داشته باشند، باید طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.

 

توجه: 
 صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع می‏باشد:
- اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
- ممنوع ‏الورودین به کشور
- ممنوع ‏الورودین به مناطق آزاد