امور کنسولی

امور زندانیان ایرانی در هلند

اگربازداشت شدید، شما می بایستی در اولین فرصت ممکن بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران را آگاه نمایید. کارشناسان کنسولی شما را در این شرایط دشوار یاری خواهند نمود. آنان با ارائه اطلاعات، به شما یاری رسانده و متناسب با شرایط شما مشورت خواهند داد.

اگر دستگیر شدید چه اتفاقی رخ می دهد؟
اگر شما بازداشت شدید اصرار ورزید تا مقامات محل، سفارت و بخش کنسولی سفارت را از دستگیری شما آگاه نمایند. دوستان و بستگان شما نیز می توانند قسمت امور اجتماعی سفارت را در خصوص دستگیری شما مطلع نمایند.

بخش کنسولی سفارت چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
سفارت به عنوان یک پل ارتباطی عمل خواهد کرد. اقوام شما را از دستگیری شما آگاه می نماید و مشکلات را با آنان در میان می گذارد. همچنین سفارت می تواند تعهدات انسانی مقامات محل درخصوص زندانیان را به ایشان گوشزد کند. هر شکایت درمورد وضعیت درمانی در زندان باید نشان دهنده این موضوع باشد که وضعیت درمان شما در زندان از قبل بدتر شده است. یکی از اعضای سفارت و یا بخش کنسولی تلاش خواهد نمود تا سریعا با شما دیداری داشته باشد. شما 
می بایستی تمایل خود برای دیدار با عضو سفارت را به مسئولین زندان اطلاع دهید. اگر امکان ملاقات با شما برای کارشناس سفارت فراهم نگردید، سفارت در این خصوص شما را آگاه می کند. بخش کنسولی سفارت روند قضایی، کمک های قانونی، روند رسیدگی به پرونده، کفالت و نحوه ارائه درخواست را به آگاهی شما می رساند تا شما از حقوق خود اطلاع کافی داشته باشید.

شکایت
شما می توانید از وضعیت درمانی خود شکایت کنید و این شکایت را به سفارت و کنسولی اطلاع دهید تا در صورت امکان، توسط وکیل مدافع یا سفارت اقدامات لازم صورت پذیرد.شما در ابتداء باید روند شکایت را خودتان طرح و پیگیری کنید. اگر شما مشکلات درمانی و بهداشتی دارید، باید مسئولین زندان را از مشکلات خود آگاه نمایید. اگر شما از عملکرد وکیل مدافع خود ناراضی هستید، سفارت کمک خواهد کرد تا فرد دیگری را برای این منظور انتخاب کنید. سفارت نمی تواند در این قبیل موارد، رأساً کفالت شما را بر عهده گیرد و یا این که درمان های جایگزین برای شما در نظر گیرد. همچنین سفارت امکان این را ندارد که در روند قضایی و بررسی جرائم در دیگر کشورها مداخله کند، ولی می تواند کمک های قانونی برای شما در نظر گیرد.

هنگامی که زندانی شدید چه می توانید بکنید؟
زندانی شدن هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی بسیار دشوار و ناگوار است، بخصوص که در یک کشور دیگر باشد. حال اگر به زبان آن کشورآشنا نیز نباشید، کار بسیار سخت تر است. شما می توانید با یادگیری زبان محل، شرایط قابل تحمل تر برای خود فراهم کنید. اگر نتوانستید مشکلات خود را با مسئولین زندان طرح کنید، با اعضای سفارت مطرح تا آنان مشکلات شما را به مسئولین زندان گوشزد نمایند. هنگامی که وارد زندان می شوید، باید از حقوق خود به اندازه کافی آگاهی داشته باشید. این حقوق در قالب قواعد زندان تحت عنوان موضوعاتی چون قواعد ملاقات، فرصت های کار، پست، سانسور و خدمات رفاهی و اجتماعی دراختیار شما قرار دارد.

اطلاع رسانی به خانواده
برای آگاهی از آخرین وضعیت، خانواده شما می توانند از قسمت امور اجتماعی سفارت درخواست اطلاعات نمایند. همچنین سفارت می تواند خانواده شما را با قوانین هلند آشنا سازند. علاوه بر این، بخش اجتماعی آدرس کامل زندان، مشخصات وکیل مدافع، اطلاعات مربوط به روند قضائی و حوزه اختیارات مسئولین امر را به اطلاع خانواده شما می رساند. نیازمندی های خود را در دوران محکومیت به اطلاع سفارت برسانید تا در صورت امکان تامین شود. اطلاعات دریافتی از سوی شما، خانواده، بستگان و دوستان شما تا وقتی که بخواهند، در سفارت بصورت محرمانه حفظ می شود.