امور کنسولی

معافیت کفالت

معافیت کفالت (تنها با وقت قبلی)

به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حایز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد . 


- آخرین وضعیت تحصیلی مشمولان ملاک عمل خواهد بود ، لذا کلیه مشمولان باید گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل یا گواهی ترک تحصیل خود را (مستقل از تاریخ صدور گواهی) که در آن مشخص شده باشد از موسسات آموزشی دریافت و ارایه نمایند . 
- کلیه متقاضیان استفاده از هر نوع معافیت کفالت به غیر از مدارک مورد نیاز مندرج درهربخش کفالت می بایست نسبت به تکمیل و ارایه برگهای زیر نیز اقدام نمایند:

 

مدارک مورد نیاز:


1- تکمیل یک برگ فرم درخواست معافیت کفالت مبنی بر تأیید وضعیت خانوادگی و صحت ادعای مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وی رسیده باشد.در مواردی که فرد بستگانی در خارج از کشور ندارد، پس از تکمیل و ارسال مدارک، شهود می توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، قسمت مربوطه را در ایران تکمیل نموده و سپس به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند.

2- ارائه اصل شناسنامه جدید پدر و مادر مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت پدر و یا طلاقنامه مادر

3- ارائه اصل شناسنامه جدید خواهران و برادران مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت

4- ارائه دو قطعه عکس جدید پدر یا مادر مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5- ارائه اصل شناسنامه جدید همسر و یا همسران دیگر پدر و فتوکپی از کلیه صفحات آن، و یا گواهی فوت آنها

6- ارائه اصل شناسنامه جدید مشمول و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن حتی صفحات سفید

7-چهار قطعه عکس جدید مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده

8- ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی مشمول و یک سری فتوکپی 

9- ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن

10- ارائه اصل و کپی کارت شناسائی ملی

11- ارائه اصل و کپی مدرک اقامتی مشمول

12- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه میخک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند)

 

برای اطلاعات بیشتر به سامانه کنسولی مراجعه نمایید.