امور کنسولی

سامانه میخک

به اطلاع می رساند از تاریخ اول دیماه 1393 تأیید کلیه اسناد کنسولی شامل انواع وکالتنامه، تصدیق امضاء، اجازه خروج و مدارک تحصیلی دانشجویی از طریق سامانه میخک صورت میپذیرد.

خواهشمند است قبل از مراجعه حضوری به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه، نسبت به مطالعه دقیق نحوه کار با سامانه مذکور در آدرس ذیل اقدام نمائید.

آدرس سامانه میخک: mikhak.mfa.ir