امور کنسولی

معرفی دانشجویی

دانشجویان خارج از کشور درارتباط با دریافت تسهیلات کنسولی، بشرح ذیل تقسیم بندی می گردند:

۱- دانشجویانی که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان بورسیه به خارج از کشور اعزام شده اند که اصطلاحاً به این عده دانشجویان بورسیه گفته میشود و هزینه آنان توسط وزارتخارنه های مذکور پرداخت می شود.
۲- دانشجویانی که از ایران جهت تحصیل در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، دکترای با هزینه شخصی به خارج از کشور آمده اند و محل اقامت آنان در گذرنامه ایران می باشد و در خارج دارای اقامت دائم نمی باشند . اصطلاحاً به این عده دانشجویان آزاد گفته میشود .
۳- دانشجویانی که بهمراه والدین در خارج از کشور سکونت دارند و محل اقامت آنها در گذرنامه خارج از کشور است، به این عده دانشجویان مقیم گفته می شود .

شرایط استفاده از تسهیلات دانشجوئی

دانشجویان بورسیه  و آزاد، در صورت برخوداری از شرایط زیر، میتوانند برای تشکیل پرونده و استفاده از تسهیلات دانشجوئی اقدام نمایند:
الف- تحصیل حضوری بصورت تمام وقت در دانشگاه معتبر در سطح حداقل کارشناسی
ب- دارا بودن اقامت تحصیلی 
ج- رعایت مقررات نظام وظیفه عمومی (داشتن کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا معافیت تحصیلی)
د- پیشرفت تحصیلی دانشجو با ارائه گواهی دانشگاه و ریز نمرات
 هـ- تشکیل پرونده دانشجویی در سامانه میخک

تسهیلات دانشجوئی

  • تشکیل پرونده دانشجوئی
  • اجازه خروج دانشجوئی
  • تایید مدارک درمانی دانشجو
  • تایید مدارک دانشجوئی
  • تمدید یا تجدید رایگان گذرنامه دانشجو
  • معافیت تحصیلی
  • تغییر محل اقامت دانشجویان