امور کنسولی

تحصیل تابعیت ایران

ماده 979 قانون مدنی

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :
 به سن هجده سال تمام رسیده باشند .
 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند . 
 فراری از خدمت نظامی نباشند .
 در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند . 
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

« مدارک لازم » 

  1.  تکمیل ، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه متقاضیان تحصیل تابعیت ایران
  2. اصل و دو نسخه تصویرآخرین مدرک تحصیلی متقاضی
  3. اصل و دو نسخه تصویر مدارک هویت و تابعیت متقاضی و همسر و فرزندان
  4. 6 قطعه عکس 4*6 جدید و یکنواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه  عینک و شال گردن) متقاضی
  5. 6 قطعه عکس (9*6) دسته جمعی همسر و فرزندان کمتر از 18 سال (چنانچه تبعه خارج باشند )
  6. اصل و دو نسخه تصویر سند ازدواج

** برای دانلود فرم مربوطه اینجا را کلیلک کنید.

  هموطنان عزیزی که برای بار اول به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه مراجعه می نمایند فرم تشکیل پرونده را به صورت خوانا و کامل تکمیل نموده و به مامور کنسولی ارائه نمایند .