امور کنسولی

لیست مراکز اسلامی مورد تایید

مراکز اسلامی مورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در امور ازدواج و طلاق

شهر

مجری

مرکز

شماره تماس

آیندهون

شیخ حسین آکای

مرکز اسلامی آیندهون

0628336821

روتردام

سید محمد عبدالعظیم مبین

مرکز فرهنگی ایمان و
مرکز اسلامی شهر فنلو

0622617402

روتردام

شیخ اسرافیل دمیرتکین

مسجد هجرت

0104363690
0655180466

زوترمیر

سید محمدسالم معلم زاده

مرکز فرهنگی صادقیه

0793433842

لاهه

شیخ محمد اولگون

مسجد چهارده معصوم

0651503382

لاهه

شیخ اورهان بهشتی

مرکز الکوثر

0614665819

لاهه

سید محمد اردغدو

دفتر ازدواج و طلاق

0648352785

لاهه و لیدن

دکتر کریم اشراق

دفتر ازدواج (فقط ازدواج)

0634411415