امور کنسولی

تایید اسناد

تایید اسناد تجاری و بازرگانی

اوراق و اسناد تجاری بطور معمول در اشکال زیر برای تسجیل ارایه می شوند:

 1. گواهی مبدا (CERTIFICATE OF ORIGIN )
 2. صورت حساب ( SALES INVOICE )
 3. گواهی بهداشتی و یا آنالیز ( HEALTH CERTIFICATE OR CERTIFICATE OF ANALYS )
 4. گواهی حمل (BILL OF LANDING )
 5. وکالتنامه (POWER OF ATTORNEY )
 6. تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها و یا بازرگانان
   (CAPITAL & CREDIT CERTIFICATE OF THE INDIVIDUAL BUSINESSMEN OR COMPANIES)
 7. تصدیق شرکتنامه (ARTICLE OF ASSOCIATION )
 8. انتخاب نماینده (LETTER OF APPOINTING REPRESENTATIVE )
 9.  و .....

 مدارک لازم:

- اصل اوراق و اسناد تجاری که از سوی وزارت امور خارجه هلند یا اتاق بازرگانی هلند (مهر اصلی) مورد تصدیق قرار گرفته اند به همراه یک نسخه تصویر خوانا از کلیه مدارک ارایه شده
-  پرداخت هزینه تایید و تصدیق اسناد در محل نمایندگی (با PIN ) بر اساس نرخ تعرفه ها

توجه:

- چنانچه در سند ارائه شده، قید مبلغ شده باشد، برابر مقررات آئین نامه تعرفه خدمات کنسولی هزینه تأیید سند بر اساس مبلغ قید شده محاسبه و اخذ می‌شود.

- روزهای کاری بخش تایید اسناد تجاری سه شنبه و جمعه بین ساعات 14 الی 16 می باشد.

 - آدرس وزارت امورخارجه هلند برای تایید اسناد:

(Ministry of Foreign Affairs

Consular Service Centre (CDC

Rijnstraat 8 2515 XP The Hague

 

شرایط انجام کار:

الف- مهر و امضای مراجع ذیصلاح محل ذیل اسناد مورد تسجیل می بایست معتبر و با نمونه مهر و امضای موجود درآرشیو بخش کنسولی نمایندگی کاملاً مطابقت داشته باشند.
ب- تسجیل مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی امکان پذیر نمی باشد.
پ- چنانچه صورتحساب فروش فاقد جمع بهای کالا باشد و یا درخواست تسجیل گواهی مبداء و گواهی بهداشتی یا آنالیز بدون ارایه صورتحساب باشد براساس مقررات حداکثر هزینه مندرج در تعرفه کنسولی از متقاضی تسجیل اخذ می‌گردد.
ت- بابت تسجیل نسخه های دوم یا سوم و یا بیشتر (صورت حساب, گواهی منشاء و ..... که با حروف "B","C" و .... علامت گذاری شده و همانند نسخه اول می باشند می بایست همانند اصل آنها دارای مهر و امضای مراجع معتبر باشند. 
برای رویت تعرفه های تایید اسناد اینجا را مطالعه کنید. (نرخ تعرفه اسناد تجاری)