ساعات کاری بخش کنسولی ( برای امور ویزا)
سه شنبه و جمعه
از ساعت 14 تا 16
ساعات کاری بخش کنسولی (امور شناسنامه، گذرنامه، وکالتنامه و...)
دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه (چهارشنبه‌ها بخش کنسولی (امور شناسنامه، گذرنامه، وکالتنامه، ویزا، تایید اسناد تجاری، ...) تعطیل است.)
از ساعت 9 تا 12 برای امور ایرانیان
زمان پاسخگویی تلفنی
روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه
از ساعت 14:00 تا 16:00

گالری فیلم