دیپلماسی عمومی

بخش دیپلماسی عمومی سفارت، حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، علمی، مطالعاتی، مذهبی وارتباطات مردمی را برعهده دارد.

مسئولیت این بخش با رایزن دیپلماسی عمومی، آقای سعید اسدی می‌باشد.

تلفن تماس: 3384011-70-31+

ایمیل : s.asadi@mfa.ir