امور کنسولی

تعویض کارتهای معافیت و پایان خدمت

بدین وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می رساند:

نظر به طرح تعویض کارت های معافیت و پایان خدمت توسط سازمان وظیفه  عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، از آن دسته از هموطنانی گرامی که تاکنون نسبت به تعویض کارت خود اقدام ننموده اند، درخواست می گردد تا با در دست داشتن مدارک ذیل، به بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لاهه مراجعه نمایند 
مدارک لازم پس از تایید، به آنان مسترد خواهد شد تا شخص یا وکیل او بتواند با مراجعه به یکی از پایگاه های پلیس 10+ در داخل کشور و ارائه مدارک به آن دفاتر، نسبت به تعویض کارت معافیت و پایان خدمت خود اقدام نماید .
مدارک لازم برای  تعویض کارت پایان خدمت :

  1. تکمیل برگ درخواست طرح تعویض کارت
  2. تکمیل برگ احراز هویت
  3. اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر پشت و رو 
  4. اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر کلیه صفحات
  5. اصل کارت پایان خدمت و یک نسخه تصویر پشت و رو
  6. آخرین مدرک تایید شده تحصیلی و یا گواهی مربوطه (چنانچه میزان تحصیلات دارنده کارت نسبت به زمان صدور کارت تغییر کرده باشد)
  7.  چهار قطعه عکس 4*3  با رعایت شئونات اسلامی (تمام رخ، زمینه روشن)