امور کنسولی

تایید مدارک دانشجویی

با امکان گرفتن وقت قبلی:

*  هموطنان گرامی می توانند بعد از دریافت کدرهگیری  به نشانی اینترنتی : https://appointment.mfa.ir  مراجعه  و نوبت دریافت کرده و با همراه داشتن نوبت اخذ شده، در روزهای کاری (دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه) به غیر از روزهای تعطیل و چهارشنبه ها بین ساعت 9:00 الی 12:00 به سفارت مراجعه نمایید. با توجه به شمار زیاد مراجعان اولویت با کسانی است که وقت قبلی دریافت کرده اند.

درخواست تائید مدارک دانشجویی 

* در صورتی که قبلاٌ  در مقطع فعلی تحصیلی ، پرونده دانشجویی تشکیل داده و مورد تأیید نیز قرار گرفته، برای تأیید مدارک و گواهی های تحصیلی در همان مقطع نیازی به تشکیل مجدد پرونده دانشجویی نمی باشد.

پس از دریافت کد رهگیری مربوط به تشکیل پرونده تحصیلی در سامانه میخک، متقاضی با انتخاب گزینه "تائید مدارک"و تعیین نوع مدارک "تحصیلی و آموزشی"درخواست تائید مدارک و گواهی های آموزشی نماید به همین منظور با انتخاب یکی از گزینه ها ی توضیحات مدرک شامل:

-گواهی اشتغال به تحصیل

 -گواهی ریزنمرات میان دوره

- گواهی پرداخت شهریه

- مدرک فارغ التحصیلی و ریزنمرات پایان دوره

- گواهی یا مدرک شرکت در دوره یا سمینار

 نسبت به بارگذاری تصاویر آنها بصورت جداگانه و مجزا اقدام نماید.

 توجه:

- برای هر مدرک یا گواهی دریافت کد رهگیری مجزا الزامی بوده و قسمت تعداد صفحات فقط به صفحات بعدی همان مدرک (مانند ریز نمرات) می باشد.

- در صورتی که نیاز به تائید چندین نسخه از یک گواهی باشد بارگذاری یک نسخه از آن کفایت می کند.

- متقاضی پس از دریافت کد رهگیری درخواست تائید مدارک، می تواند با اصل گواهی بارگذاری شده برای تائید نهایی به نمایندگی اطلاع دهد.

- گواهی اشتغال به تحصیل باید به زبان انگلیسی و دارای تاریخ صدور، مقطع و رشته تحصیلی دانشجو و همچنین دارای مهر و امضاء دانشگاه باشد. 

*نکته قابل توجه:

- مدارک فارغ التحصیلی باید توسط بخش کنسولی نمایندگی از دانشگاه مربوطه استعلام گردد، بنابر این متقاضی باید تصویر فرم رضایتنامه استعلام و آدرس ایمیل مرجع ذیرصلاح را به همراه اصل مدارک بارگذاری نموده و به بخش کنسولی برای استعلام از طریق ایمیل اطلاع دهد. 

- نظر به اینکه بر روی گواهی و مدارک تحصیلی برچسب و یا مهری زده نمی شود، افراد برای اطمینان حاصل کردن از تایید مدارک خود، می توانند از قسمت "بررسی صحت مدرک" در صفحه اصلی سامانه میخک، گواهی تاییدیه چاپ نمایند.

- در صورتی که متقاضی به داخل کشور مراجعت نموده و قصد تائید مدارک و گواهی های آموزشی صادره در خارج از کشور را داشته باشد پس از انجام مراحل بالا، اصل مدارک را به اداره امور دانشجویی، بورسها و مدارس خارج از کشور و یا دفاتر استانی وزارت امور خارجه ارائه نماید.