امور کنسولی

بازگشت به تابعیت اصلی

بر اساس ماده 987 قانون مدنی ، بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می نمایند به تابعیت ایرانی خودباقی می مانند مگر اینکه تابعیت دولت زوج به آنها تحمیل گردد ، پس از فوت همسر یاطلاق از وی با ارایه درخواست به وزارت امور خارجه به تابعیت ایران پذیرفته شده وجهت آنان سند رجوع به تابعیت اصلی صادر می شود

مدارک لازم

  1. تکمیل ،امضاء و ارایه سه نسخه درخواست نامه برگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  2.  اصل و دو نسخه تصویر سند ازدواج
  3. اصل و دو نسخه تصویر سند طلاق یاگواهی رسمی فوت شوهر
  4. تصویرشناسنامه ایرانی قبل از ازدواج یا اعلام کتبی مشخصات امل آن
  5. 12قطعه عکس 4*6 متقاضی (با حجاب ، جدید و یکنواخت)
  6. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه تصدیق درخواست نامه برگشت به تابعیت ایران(به ارز محل)

** برای دانلود فرم مربوطه اینجا را کلیلک کنید.

  هموطنان عزیزی که برای بار اول به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه مراجعه می نمایند فرم تشکیل پرونده را به صورت خوانا و کامل تکمیل نموده و به مامور کنسولی ارائه نمایند .