معرفی بین الملل

بخش بین الملل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه در مباحث کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به عنوان یکی از بخش‌های مهم سفارت محسوب ‌شده و در کنار دفاع از حقوق جانبازان عزیز شیمیایی کشورمان به عنوان اولین اولویت، دامنه فعالیت‌های آن نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی دربرگیرنده تمامی موضوعات مرتبط با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی شامل مباحث کلیدی جهانشمولی، انهدام باقیمانده ذخایر سلاح‌های شیمیایی (مواد 5-1 کنوانسیون)، عدم اشاعه سلاح‌های شیمیایی و نظارت بر فعالیت‌های صلح‌آمیز صنایع شیمیایی (ماده 6)، کمک و معاضدت به کشورهای عضو در برابر کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی (ماده 10) و همکاریهای بین‌المللی برای ترویج استفاده از مواد شیمیایی با مقاصد صلح‌جویانه (ماده 11) می‌باشد.