تماس با سفارت

آدرس: Duinweg 20, 2585 JX, The Hague

تلفن: 3384000 70 (0) 31+ 

ایمیل: iranemb.lhy@mfa.gov.ir

حساب توییتر: IRAN_in_NL@   

کانال تلگرامی: IR_NL@

اطلاعات تماس بخش کنسولی:

آدرس: Duinweg 22, 2585 JX, The Hague

تلفن: 3384000 70 (0) 31+  >>  داخلی صفر

(پاسخگویی تلفنی فقط روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه - 2 تا 4 بعدازظهر

- بخش ویزا و تأیید مدارک:

روزهای سه شنبه و جمعه از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر

ایمیل: visa_leg@iranianembassy.nl

- سایر امور کنسولی:

همه روزه بجز چهارشنبه‌ها از ساعت 9 تا 12 صبح 

به استثناء تعطیلات رسمی سفارت

ایمیل واحدهای مختلف: 

- ثبت وقایع چهارگانه احوال شخصیه (صدور اولین شناسنامه، ثبت ازدواج، طلاق و فوت): sejelat1@iranianembassy.nl

- وکالتنامه، گواهی تجرد، عدم سوء پیشینه، ترجمه گواهینامه رانندگی، کپی برابر اصل،...: sejelat2@iranianembassy.nl

- امور گذرنامه، مشمولین، امور اجتماعی، امور ایرانیان، امور تابعیت و پناهندگان: consulate@iranianembassy.nl

- امور دانشجویی، روادید و تایید اسناد: student@iranianembassy.nl

 - سایر امور کنسولی: consulate@iranianembassy.nl

کانال تلگرامی بخش کنسولی: consuly@