معرفی سفیر

دکتر علیرضا کاظمی ابدی


سوابق علمی:

دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ایران (1395-1392)

دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه کینگز کالج لندن، انگلستان (1388-1384)

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، ایران (1376-1374)

کارشناسی روابط سیاسی، دانشکده روابط بین الملل، ایران (1375-1371)

سوابق حرفه ای:

معاون رئیس ستاد اجرای برجام در وزارت امور خارجه (1398-1396)

مشاور وزیر دادگستری (1396)

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری (1396-1394)

معاون امور بین الملل وزارت دادگستری ( 1394-1389)

دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (1394-1390)

رییس تیم مرور اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (1394-1389)

مسئول تدوین سومین و چهارمین گزارش ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک (1392-1389)

مسئول شورای سیاست‌گذاری ملی مالکیت معنوی (1396-1389)

معاون اداره حقوقی وزارت امور خارجه ایران (1384-1380)

دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه (1380-1376)