امور کنسولی
سامانه نوبت دهی

سامانه نوبت دهی

هموطنان عزیز و مراجعان محترم بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه می‌توانند از تاریخ اول فوریه 2021 برای گرفتن وقت قبلی به سامانه نوبت دهی مراجعه کنند.

برای دریافت راهنمای تنظیم وقت مراجعه به بخش کنسولی سفارت در سامانه نوبت دهی  اینجا را کلیک کنید.

 توجه:

با توجه به شمار زیاد مراجعان کنسولی، فشردگی وقت های تعیین شده و اولویت کسانی که وقت قبلی دارند، به کلیه متقاضیان خدمات کنسولی اکیداً توصیه می‌شود که قبل از مراجعه به بخش کنسولی، وقت قبلی اخذ و ۱۵ دقیقه قبل از موعد تعیین شده در محل کنسولی حاضر شوند.