امور کنسولی

گواهی عدم سوء پیشینه

توجه: دریافت فایل راهنمای درخواست گواهی عدم سوء پیشینه در سامانه میخک

مدارک لازم:

1- درخواست گواهی عدم سوء پیشینه از طریق سامانه میخک و اسکن مدارک مورد نیاز و ارائه کد رهگیری

2- ارائه اصل شناسنامه ایرانی و کپی از همه صفحات

3- ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی و کپی از صفحه عکسدار

4- کارت شناسائی ملی و کپی پشت و رو (در صورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

5- پرداخت مبلغ 36 یورو

6- مراجعه حضوری به بخش کنسولی برای انجام انگشت نگاری

 

توجه:

صدور گواهی عدم سوءپیشینه حدود 3 ماه یا بیشتر طول می کشد.