امور کنسولی

ثبت فوت و انتقال جنازه

ثبت فوت و انتقال جنازه:

(فقط با تعیین وقت قبلی)

هموطنان گرامی و متقاضیان محترم پس از مطالعه موارد ذیل در صورت هر گونه ابهام  ، موارد را به  ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد. لطفا قسمت Spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

فقط با اخذ وقت قبلی: ( به دلیل وجود مشکل فنی در تعیین نوبت اینترنتی، خواهشمند است متقاضیان محترم درخواست خود را به ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت نسبت به تعیین نوبت  اقدام گردد لطفا قسمت spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

مدارک لازم جهت ثبت فوت:

1-** ثبت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری(حتما با استفاده از کدملی متوفی در سامانه مذکور ثبت نام نمایید) و ارائه آن به بخش کنسولی درزمان مراجعه **

""   توصیه می شود ، قبل از ثبت نام و ارائه درخواست درسامانه میخک، فایل راهنمای ذیل  را به دقت مطالعه فرمایید  ""

توجه:دریافت فایل راهنمای امور سجلی(صدور شناشنامه، ازدواج، طلاق و فوت ) سامانه میخک


2- اصل گواهی  هلندی و بین‌المللی فوت؛  دارای  مهر و امضاء مرجع صادر کننده بوده و  گواهی بین المللی فوت توسط بخش تأیید اسناد وزارت امور خارجه هلند مورد تأیید قرار گرفته باشد. اصل گواهی فوت هلندی نیز پس از رویت به متقاضی بازگردانده خواهد شد.
3- اصل گواهی علت فوت صادره توسط بیمارستان، پزشک و یا هر مرجع دیگر( ثبت فوت و ترجمه گواهی های فوت ارائه شده بدون ارائه گواهی علت فوت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد)
4- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی(درصورت تأهل)

5- اصل گذرنامه ایرانی متوفی( در صورت دارا بودن)

6- اصل کارت ملی متوفی( در صورت دارا بودن)

7- اصل و تصویر مدارک اقامتی متوفی.
8- اصل و کپی صفحه اول شناسنامه یا تصویر گذرنامه درخواست و اعلام کننده فوت.

   *- در صورتیکه متوفی دارای همسر باشد باید اصل شناسنامه وی برای درج واقعه فوت در محل مربوطه ارائه گردد.

   * - پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی.

مدارک لازم جهت حمل جنازه به ایران:(نیازی به تعیین وقت قبلی نمی باشد)

۱- درخواستنامه تکمیل شده  توسط متقاضی

2- اصل گواهی بین‌المللی فوت که دارای  مهر و امضاء مرجع صادر کننده بوده و  توسط بخش تأیید اسناد وزارت امور خارجه هلند مورد تأیید قرار گرفته باشد.
3- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بیمارستان

4- اصل گواهی بهداشتی جسد جهت حمل به ایران مبنی بر عاری بودن جنازه از امراض مسری و واگیردار که به تأیید بخش تأیید اسناد وزارت امور خارجه هلند رسیده باشد.

5- اصل گزارش پزشکی قانونی یا پلیس چنانچه فوت ناشی از بروز حادثه یا قتل یا مورد مشکوک باشد.
6- اصل شناسنامه متوفی 

* در صورتی که اصل شناسنامه متوفقی در دسترس نباشد . یکی از بستگان متوفی اصل آنرا به وزارت امور خارجه -اداره سجلات برده و آن اداره پس از رویت اصل شناسنامه تصاویر آنرا جهت انجام امور مربوطه به سفارت ارسال خواهند نمود.

7- اصل گذرنامه ایرانی متوفی(در صورت دارا بودن)

8- اصل کارت ملی متوفی( در صورت دارا بودن)

9- اصل و تصویر مدارک اقامتی متوفی

10- اصل بارنامه صادره شرکت حامل جسد به ایران

11- اصل گواهی عبور جسد صادره مقامات ذی ربط کشور متوقف فیه؛ که توسط بخش تأیید اسناد وزارت امورخارجه هلند مورد تأیید قرار گرفته باشد.
12- اصل و کپی صفحه اول شناسنامه یا تصویر گذرنامه درخواست و اعلام کننده فوت.

توجه:

* آماده سازی جنازه برای انتقال به ایران، که باید به روش اسلامی انجام شود. این اقدام توسط شرکتهای مختلف کفن و دفن در هلند انجام میشود. 
*- پرداخت هزینه آماده سازی و حمل جنازه که به دو طریق امکان پذیر است:
الف- در هلند؛ در اینصورت بستگان متوفی هزینه را به شرکت در کفن و دفن  یا حمل ونقل پرداخت کنند.
ب- در ایران؛ در اینصورت بستگان متوفی باید به وزارت امور خارجه- اداره سجلات و احوال شخصیه مراجعه و نسبت به تعهدات مالی اقدام کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزینه را به سفارت در هلند ارسال و سفارت هزینه را به شرکت کفن ودفن و یا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد.

* در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص پرداخت هزینه های حمل متوجه سفارت نخواهد بود.

* جهت حمل جنازه، لازم است یکی از بستگان  متوفی با حضور در محل سفارت مأمورین کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و در صورت تمایل به انتقال جنازه به ایران،  ضمن تکمیل درخواستنامه فوق ، تقاضای حمل و انتقال جنازه به ایران را ارائه نماید.
* در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره ۳ اداره سجلات  و احوال شخصیه و یا دفاتر نمایندگی وزارت امورخارجه در شهرستان ها و در ایام تعطیل به کشیک وزارت امور خارجه  مراجعه و  انتقال جنازه را ارائه نمایند.