امور کنسولی

تعویض و المثنی شناسنامه

-تعویض و المثنی شناسنامه

* هموطنان گرامی و متقاضیان محترم پس از مطالعه موارد ذیل در صورت هر گونه ابهام  ، موارد را به  ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد. لطفا spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

- تعویض شناسنامه

به یکی از دلایل ذیل می توان درخواست تعویض شناسنامه ارائه نمود:

-تعویض شناسنامه دو برگی 

- تعویض شناسنامه جدید(جلد سبز) به دلیل رسیدن به سن بالای 15 سال(جهت عکس دار شدن)

- تعویض شناسنامه مخدوشه، آب دیده و سوخته شده

- تعویض شناسنامه نمونه قدیم (رژیم گذشته)

- المثنی شناسنامه :

به یکی از دلایل ذیل می توان درخواست المثنی شناسنامه ارائه نمود:

- مفقود شدن شناسنامه

- از بین رفتن شناسنامه به علت حوادث غیر مترقبه ناشی از آتش سوزی، سیل و ...

مدارک لازم:

۱- درخواستنامه تکمیل شده برای تعویض شناسنامه.

2- اصل شناسنامه (برای تعویض شناسنامه)
3-  پرسشنامه تکمیل شده برای دریافت خدمات اسناد سجلی راکد.(در صورتی که شناسنامه قدیمی و مربوط رژیم گذشته می باشد)

4- درخواستنامه تکمیل شده  برای صدور المثنی شناسنامه 
5- گزارش مفقودی شناسنامه (برای صدور المثنی شناسنامه)

6- ارائه گزارش پلیس (در خصوص مفقود شدن شناسنامه )
7- اصل و تصویر (کپی) سند ازدواج ، طلاقنامه و یا گواهی فوت همسر.(در صورت دارا بودن سوابق ازدواج ،طلاق و یا فوت همسر)
8- اصل و کپی شناسنامه همسر و فرزندان و نیز تصویر شناسنامه والدین(تمام صفحات)

9- حداقل دو مورد از اصل و کپی مدارک عکسدار ذیل:
الف- گذرنامه معتبر ایرانی
ب- کارت پایان خدمت نظام وظیفه
ج- مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی
د- گواهینامه رانندگی معتبر
ه- دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

10- چهار قطعه عکس جدید استاندارد گذرنامه، 4.5×3.5، تمام رخ، رنگی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات اصلی متقاضی در پشت آن نوشته شده است. (عکس بانوان و دختران بالای 9 سال  با حجاب اسلامی)

11- اصل مدرک اقامتی هلند(ترجیحاٌ پاسپورت هلندی) و یک نسخه کپی از آن.

12- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی

 "" توجه:""

* حضور صاحب شناسنامه به منظور تطبیق عکس و تشخیص هویت در محل نمایندگی الزامی است.

* به منظور تسریع در صدور شناسنامه ، متقاضی تعویض و یا المثنی شناسنامه می تواند ضمن نصب وکیل در ایران درخواست خود را به دفاترپیشخوان دولت و یا ثبت احوال ارائه دهد. برای این منظور باید وکالتنامه تنظیمی در نمایندگی به انضمام دو قطعه عکس پشت نویسی شده (مشخصات شناسنامه ای) که به تأیید نمایندگی رسیده و گواهی احراز هویت و تابعیت ایرانی متقاضی صادره از سوی نمایندگی به انضمام سایر مدارک را برای وکیل خود در ایران ارسال نماید.

* تعویض شناسنامه های افراد زیر 18 سال به درخواست یکی از والدین انجام می پذیرد. در صورتی که ازدواج والدین منتج به طلاق شده باشد، تعویض شناسنامه فرزند توسط پدر امکان پذیر است و پذیرش درخواست مادر منوط به ارائه حکم سرپرستی فرزند می باشد.

* بنابر درخواست سازمان ثبت احوال کشور  ارائه تصویر شناسنامه فرزندان، اسناد طلاق، ازدواج و یا فوت همسر الزامی است.

 * سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانیانی که از زمان اجرای طرح تعویض شناسنامه تا کنون درخواست دریافت شناسنامه نداشته اند را در زمره اسناد راکد بشمار آورده است.

* بنابر قوانین و مقررات سازمان ثبت احوال دارا بودن همزمان دو شناسنامه تبعات حقوقی و قضائی برای دارنده آن به همراه خواهد داشت، لذا ضروری است در صورت یافت شدن شناسنامه اصلی(اولیه) در اسرع وقت شناسنامه المثنی را در خارج از کشور به نمایندگی های کشورمان و در داخل کشور به ادارات ثبت احوال تحویل نمایند.