امور کنسولی

صدور شناسنامه

صدور شناسنامه برای:

-افراد زیر 15 سال

-افراد بین 15 تا 18 سال

- افراد بالای 18 سال(بند 2 ماده 976 قانون مدنی)(فقط با تعیین وقت قبلی)

- خانم خارجی دارای همسر ایرانی(بند 6 ماده 976 قانون مدنی)

*       *       *       *       *       *

- متقاضیان زیر 15 سال

 * هموطنان گرامی و متقاضیان محترم پس از مطالعه موارد ذیل در صورت هر گونه ابهام  ، موارد را به  ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد. لطفا spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

قابل توجه: ** ثبت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری و ارائه آن به همراه سایر مدارک مندرج، به بخش کنسولی درزمان مراجعه الزامی است *

""   توصیه می شود ، قبل از ثبت نام و ارائه درخواست درسامانه میخک، فایل راهنمای ذیل  را به دقت مطالعه فرمایید  ""

توجه:دریافت فایل راهنمای امور سجلی(صدور شناشنامه، ازدواج، طلاق و فوت ) سامانه میخک 

مدارک لازم:

1-** ثبت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری و ارائه آن به همراه سایر مدارک به بخش کنسولی درزمان مراجعه **

۲- اصل شناسنامه  پدر و مادر
* - در صورت وجود هرگونه دو گانگی (مغایرت) در صفحه دوم شناسنامه های والدین (بخش ثبت ازدواج) ارسال اصل عقدنامه (سند ازدواج) الزامی میباشد.
۳- اصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از شهرداری محل (Internationale Geboorteakte) به همراه اصل گواهی ولادت به زبان هلندی 
(اصل گواهی ولادت هلندی پس از رویت عودت می گردد)

4- اصل مدارک اقامتی (ترجیحا پاسپورت هلندی)

5- اصل پاسپورت ایرانی والدین 
توجه: نام و نام خانوادگی  پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی در گواهی ولادت صادره درج شده باشد و به مهر و امضاء رسیده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت مطابق مشخصات شناسنامه ای والدین  قبل از ارائه مدارک اقدام گردد؛ در غیر اینصورت امکان صدور شناسنامه به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.
*- چنانچه فرزندان ۲، ۳ یا چندقلو باشند، مدارک تعیین کننده ترتیب و ساعت و دقیقه تولد  نوزادان از بیمارستان اخذ و  ارائه شود.
*- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی.

توجه:
- مدارک ناقص جهت رفع نقص عیناً عودت داده میشود و تحویل مدارک ناقص امکان پذیر نیست.
- در صورت عدم ثبت ازدواج ، توصیه می شود نخست نسبت به ثبت ازدواج اقدام گردد و در صورتی که به هر علتی  امکان ثبت ازدواج وجود نداشته باشد صدور شناسنامه با درخواست و امضاء پدر و مادر متفقاٌ در اسناد مربوطه و یا بصورت یکطرفه با درخواست پدر و ذکر تنها نام مادر در شناسنامه و اسناد امکان پذیر می باشد.

انتخاب نام برای فرزند:

طبق ماده بیست قانون ثبت احوال کشور انتخاب نام با اعلام کننده (پدر و مادر) است. اما بعضی از نامها بدلیل عدم تناسب نام با جنس نوزاد یا دارا بودن معنی غیرقابل قبول و... در این قانون غیرمجاز اعلام گردیده است.

از اینرو سازمان ثبت احوال فهرستی از نامهای مجاز و غیرمجاز را تهیه نموده است. چنانچه نامی که هموطنان برای فرزندشان انتخاب نموده اند از نامهای معروف و متداول نیست، با مراجعه به این فهرست میتوانند از مجاز یاغیرمجاز بودن نام مورد نظر مطلع شوند.
چنانچه نامی را که والدین انتخاب کرده اند در هیچکدام از فهرستهای نامهای مجاز موجود نبوده و امکان ارائه مستند قابل قبول هم میسر نباشد، والدین میتوانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال در سامانه درخواست نام آن سازمان نسبت به درخواست نام مورد نظر اقدام نمایند و در صورت تأیید نام ، تصویر تأییدیه را در زمان مراجعه به سفارت همراه داشته باشند.
چنانچه نام انتخاب شده برای فرزند غیر مجاز باشد و برای وی گواهی ولادت نیز صادر شده باشد، والدین میتوانند با انتخاب یک نام مجاز ونوشتن عبارت " با تغییر نام فرزندم از ..... به ..... موافقت دارم " درپشت برگ گواهی ولادت و امضا آن تقاضای صدور شناسنامه بنمایند.


نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر میباشد. در صورتیکه در شناسنامه پدر پیشوند "سید" وجود داشته باشد، در شناسنامه فرزند نیز به تناسب جنس از پیشوند "سید" یا "سیده" و یا پیشوند "سادات" ذکر خواهد گردید .
اقلیتهای دینی میتوانند مطابق فرهنگ و آیین خود نام مورد نظر را انتخاب نمایند.

جهت انتخاب نام فرزند قبل از درخواست صدور شناسنامه به سایت سازمان ثبت احوال کشور به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

http://www.sabteahval.ir/tab-65.aspx

-برای فرزندانی(زیر 15 سال) که در هلند متولد شده اند و ازدواج والدینشان در شناسنامه ایرانی به ثبت رسیده، با حضور پدر، شناسنامه صادر و واقعه ولادت در شناسنامه والدین ثبت میشود. نیازی به حضور فرزند نمیباشد!

________________________________________________________

- متقاضیان بین 15 تا 18 سال

هموطنان گرامی و متقاضیان محترم پس از مطالعه موارد ذیل در صورت هر گونه ابهام  ، موارد را به  ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد.لطفا قسمت Spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

مدارک لازم:

1-** ثبت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری و ارائه آن به همراه سایر مدارک مندرج، به بخش کنسولی درزمان مراجعه **

""   توصیه می شود ، قبل از ثبت نام و ارائه درخواست درسامانه میخک، فایل راهنمای ذیل  را به دقت مطالعه فرمایید  ""

توجه:دریافت فایل راهنمای امور سجلی(صدور شناشنامه، ازدواج، طلاق و فوت ) سامانه میخک

۲- اصل شناسنامه  پدر و مادر
* - در صورت وجود هرگونه دو گانگی (مغایرت) در صفحه دوم شناسنامه های والدین (بخش ثبت ازدواج) ارسال اصل عقدنامه (سند ازدواج) الزامی میباشد.
۳- اصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از شهرداری محل (Internationale Geboorteakte) به همراه اصل گواهی ولادت به زبان هلندی 
(اصل گواهی ولادت هلندی پس از رویت عودت می گردد)

4- اصل مدارک اقامتی (ترجیحا پاسپورت هلندی) والدین و متقاضی (فرزند) 

5- اصل پاسپورت ایرانی والدین .

6-  دو برگ کارت آثار انگشتان، ملصق به عکس درخواست کننده که در بخش کنسولی انجام خواهد شد.

- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی.

توجه: 

- مدارک ناقص جهت رفع نقص عیناً عودت داده میشود و تحویل مدارک ناقص امکان پذیر نیست.

- نام و نام خانوادگی  پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی در گواهی ولادت صادره درج شده باشد و به مهر و امضاء رسیده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت مطابق مشخصات شناسنامه ای والدین  قبل از ارائه مدارک اقدام گردد؛ در غیر اینصورت امکان صدور شناسنامه به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

- در صورت عدم ثبت ازدواج ، توصیه می شود نخست نسبت به ثبت ازدواج اقدام گردد و در صورتی که به هر علتی  امکان ثبت ازدواج وجود نداشته باشد صدور شناسنامه با درخواست و امضاء پدر و مادر متفقاٌ در اسناد مربوطه و تنظیم اقرارنامه در محل سفارت و یا بصورت یکطرفه با درخواست پدر و ذکر تنها نام مادر در شناسنامه و اسناد امکان پذیر می باشد.

_____________________________________________________

متقاضیان بالای 18 سال:

*فقط با تعیین وقت قبلی*

هموطنان گرامی و متقاضیان محترم پس از مطالعه موارد ذیل در صورت هر گونه ابهام  ، موارد را به  ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا در اسرع وقت پاسخ لازم ارائه گردد.لطفا قسمت Spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

فقط با اخذ وقت قبلی: ( به دلیل وجود مشکل فنی در تعیین نوبت اینترنتی، خواهشمند است متقاضیان محترم پس از اخذ کد رهگیری از سامانه میخک تصویر آن را به همراه درخواست خود  به ایمیل sejelat1@iranianembassy.nl ارسال تا پس از بررسی مدارک در اسرع وقت نسبت به تعیین نوبت  اقدام گردد. لطفا Spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید)

مدارک لازم:

1 -** ثبـت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری و ارائه آن به همراه سایر مدارک به بخش کنسولی درزمان مراجعه **

""   توصیه می شود ، قبل از ثبت نام و ارائه درخواست درسامانه میخک، فایل راهنمای ذیل  را به دقت مطالعه فرمایید  ""

توجه:دریافت فایل راهنمای امور سجلی(صدور شناشنامه، ازدواج، طلاق و فوت ) سامانه میخک

2- اصل شناسنامه های جدید پدر و مادر به همراه دو قطعه عکس جدید پدر و مادر جهت الصاق به اقرانامه تنظیمی

3- اصل مدارک اقامتی (ترجیحا پاسپورت هلندی) والدین و متقاضی (فرزند) 

4- اصل پاسپورت ایرانی والدین 

5-تنظیم اقرار نامه رسمی توسط پدر و مادر (در صورتی که مادر دارای شناسنامه ایرانی و در قید حیات باشد) و متقاضی فاقد شناسنامه (این اقرارنامه باید در محل سفارت امضاء شود) 

6- اصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از شهرداری محل (Internationale Geboorteakte) و نیز اصل گواهی ولادت هلندی متقاضی

(اصل گواهی ولادت هلندی پس از رویت عودت می گردد)

7- اصل مدارک اقامتی (ترجیحا پاسپورت هلندی) والدین و متقاضی (فرزند) 

8- اصل پاسپورت ایرانی والدین 

9-  دو برگ کارت آثار انگشتان، ملصق به عکس درخواست کننده که در بخش کنسولی انجام خواهد شد.

10- شش قطعه عکس جدید ۴×۳ تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات متقاضی در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

11- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی.

توجه:

 - نام و نام خانوادگی پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی در گواهی ولادت صادره درج شده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت مطابق مشخصات شناسنامه ای والدین  قبل از ارائه مدارک اقدام گردد؛ در غیر اینصورت امکان صدور شناسنامه به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

-در صورت عدم ثبت ازدواج ، توصیه می شود نخست نسبت به ثبت ازدواج اقدام گردد و در صورتی که به هر علتی  امکان ثبت ازدواج وجود نداشته باشد صدور شناسنامه با درخواست ، امضاء پدر و بصورت یکطرفه با درخواست پدر و ذکر تنها نام مادر در شناسنامه و اسناد امکان پذیر می باشد. لازم به یادآوری است در اینصورت تنظیم اقرانامه نیز با امضاء پدر و متقاضی تنظیم خواهد شد.

_________________________________________________

- صدور شناسنامه خانم خارجی دارای  همسر ایرانی

** ثبت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری و ارائه آن به همراه سایر مدارک به بخش کنسولی درزمان مراجعه **

""   توصیه می شود ، قبل از ثبت نام و ارائه درخواست درسامانه میخک، فایل راهنمای ذیل  را به دقت مطالعه فرمایید  ""

توجه:دریافت فایل راهنمای امور سجلی(صدور شناشنامه، ازدواج، طلاق و فوت ) سامانه میخک

صدور شناسنامه جهت بانوان خارجی‌ که با مردان ایرانی‌ ازدواج می‌‌نمایند منوط به ثبت ازدواج آنها در نمایندگی‌ بوده و همزمان شناسنامه ایرانی‌ برای آنها صادر خواهد شد. بنابر این پس از مراجعه به بخش ازدواج و ثبت درخواست ازدواج و دریافت کد رهگیری در سامانه میخک http://mikhak.mfa.ir ، مجددا در این سامانه ،بخش صدور شناسنامه وارد شده (با کد ملی همسر ایرانی،یعنی آقا درخواست کننده شناسنامه برای همسر می باشد) و درخواست شناسنامه برای بانوان بند 6 ماده 976 را انتخاب و پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری و همراه با کد رهگیری درخواست ثبت ازدواج  پس از تعیین نوبت به سفارت مراجعه می گردد.

مدارک لازم:

1-** ثبت نام در سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) به آدرس http://mikhak.mfa.ir  و دریافت و چاپ کد رهگیری و ارائه آن به همراه سایر مدارک به بخش کنسولی درزمان مراجعه **

۲- اصل شناسنامه زوج
۳- اصل گواهی ولادت بین المللی زوجه (خانم خارجی) از شهرداری محل (Internationale Geboorteakte) به همراه اصل گواهی ولادت به زبان هلندی 
(اصل گواهی ولادت هلندی پس از رویت عودت می گردد)

4- اصل مدارک اقامتی معتبر (ترجیحا پاسپورت هلندی) 

5- چهار قطعه عکس جدید زوجه (با حجاب کامل)

6- پرداخت هزینه مطابق تعرفه ارائه خدمات کنسولی.